הרצאות חדר מורים

משבר האקלים: חובה מוסרית, הזדמנות חינוכית.

בצורות, שריפות, שיטפונות – משבר האקלים מתדפק על סף דלתנו. זוהי חובתנו המוסרית כאנשי חינוך לדון בסוגיה ולפעול, יחד עם התלמידים, לפתרון ושינוי.

הרצאה לחדר מורים ומורים בה נסביר על הגורמים למשבר, נדון על תפקידינו כאנשי חינוך בסוגיה זו ונציע על דרכי פעולה אפשרויות.

לתיאום הרצאות: צורו קשר