Latest Past אירועים

אין מציאות שאי אפשר לשנות.

אין מציאות שאי אפשר לשנות. ב-22.9, יום שלישי בשעה 10:30, נצא לרחובות ממוקדים רבים ברחבי הארץ, בקריאה מאוחדת למען צדק אקלימי. אנו נשמעים/ות להנחיות הממשלה, על פי ההנחיות ניתן להפגין ממרחק הגדול מ-1000 מטר. משבר האקלים הוא רעב, הוא עוני והוא חולי והוא ייפגע בזכויות הבסיסיות של האדם. ממשלת ישראל שחלה עליה האחריות לפעול למען […]